CEDROOM

CENTRUM EDUKACJI DIAGNOZY I ROZWOJU

POSTAW NA ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA

Indywidulana terapia dziecka to specjalistyczne oddziaływania skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania

INDYWIDUALNA TERAPIA DZIECKA

      Terapia to specjalistyczne oddziaływania (stymulowanie ogólnego rozwoju) skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania (przeciwdziałanie pogłębianiu się istniejącego deficytu lub wielu deficytów). Do poprawy rozwoju oraz zmniejszenia niepożądanych zachowań używa się różnego rodzaju terapie, metody i formy pracy.

      Ich zastosowanie uzależnione jest od indywidualnych potrzeb dziecka. Centrum Edukacji Diagnozy i Rozwoju oferuje Państwu cztery rodzaje terapii:

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA

Każde dziecko wymagające pomocy logopedy poddawane jest badaniu mowy, które służy do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii logopedycznej.

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

TERAPIA
mANUALNA

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.