terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje:

 • stymulację funkcji aparatu artykulacyjnego,
 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych,
 • usuwanie wad wymowy,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
 • doskonalenie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;

W terapii stosowane są m.in następujące metody pracy:

 • masaż logopedyczny wewnętrzny i zewnętrzny
 • metody mechaniczne, substytucyjne i audiopedagogiczne
 • metoda uczulania miejsc artykulacji
 • stymulacja językowa
 • usprawnianie komunikacji przez wprowadzanie metod wspomagających i alternatywnych (PIKTOGRAMY, GESTY, BLISS, JĘZYK MIGOWY, PISANIE NA KOMPUTERZE )

Każde dziecko wymagające pomocy logopedy poddawane jest badaniu mowy, które służy do postawienia diagnozy i opracowania indywidualnego programu terapii logopedycznej.

Badanie dziecka z zaburzoną mową obejmuje:

 • wywiad biologiczno-środowiskowy dotyczący wczesnych uwarunkowań rozwoju mowy;
 • rozmowa z dzieckiem, obserwacja mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń;
 • badanie budowy i funkcjonowania narządów mowy;
 • badanie słuchu fonematycznego;
 • badanie rozumienia mowy;
 • badanie zasobu słownika czynnego;
 • orientacyjne badanie słuchu;
 • badanie funkcji oddechowo-fonacyjnych.