terapia pedagogiczna

      Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

     Zależnie od rodzaju występującego deficytu stosowane są różne metody:

 • Elementy metody Glenna Domana
 • Elementy metody Knillów
 • Elementy metody Dennisona
 • Terapia behawioralna
 • Elementy metody Weroniki Sherborne
 • Poranny Krąg
 • Metoda F. Affolter
 • Metoda Dobrego Startu
 • Ćwiczenia edukacyjne E. Schoplera
 • Stymulacja sensoryczna i Elementy SI
 • Elementy TEACCH
 • Plany aktywności

 

Podczas wizyty terapeuta pracuje z dzieckiem nad konkretnym problemem, np.:

 • wyrównywaniem deficytów w nauce i in. zależnie od potrzeb dziecka
 • ekspresją emocji;
 • posługiwaniem się planem aktywności;
 • motywacją do pracy edukacyjnej.